• Meer dan 82 000 positieve recensies
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Flitsbaan

Verbluffend - maar geen perpetuum mobile!
Auteur: Gilles Charles, Orléans, Frankrijk
Online sinds: 14.04.2009, Aantal bezoeken: 316836
0
Gilles Charles is verantwoordelijk voor de Lanceerhelling voor knikkers. Dit idee heeft hij nu verder ontwikkeld en het effect maximaal versterkt door de magnetische rail een halfronde vorm te geven. Het resultaat is verbluffend en verdient het getoond te worden.
In de video toont meneer Charles de praktische uitwerking van het idee en demonstreert het verbazingwekkende effect. Aan het slot van de video verbindt hij bovendien de beide ideeën (lanceerhelling en flitsbaan) met elkaar - de moeite van het kijken waard!
De video bevindt zich ook op Youtube. Bij vragen aan meneer Charles schrijft u alstublieft een kommentaar op de Youtube-pagina.
Opmerking: Meneer Charles wil graag uitdrukkelijk benadrukken, dat hij geen perpetuum mobile gecreëerd heeft, maar alleen maar een magnetische versneller.

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.
Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden gebruikt.