• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Reparatie van een generator

Reparatie van een elektronisch geregelde generator met behulp van Supermagneten
Auteur: Heiner Dumke, Artern, Duitsland, [email protected]
Online sinds: 21.07.2009, Aantal bezoeken: 421096
0
Hier een korte documentatie over het repareren van een elektronisch geregelde generator met permanent veld met behulp van Supermagneten. Door een losse schroef op de motoras brak de magneetschijf.
Ik verwijderde de oude magneten, terwijl ik oppaste de nog voorhandene pvc afstandhouder niet te beschadigen.
Daarna zorgde ik voor schone lijmoppervlakken en lijmde 12 Q-19-13-06-N in de schijf.
Aangezien de veldsterkte van de SuperMagneten zeer veel groter was, besloot ik de magneten slechts om en om, natuurlijk wel met de juiste polarisatierichting en het juiste aantal poolparen te plaatsen. De nog voorhanden zijnde pvc afstandhouder zorgde ervoor dat de indeling correct bleef. De nieuwe luchtspleet tussen de rotor en de statorspoel was nu weliswaar groter, maar dit had geen invloed op de werking.
De gevreesde veldverdringing in de luchtspleet werd door de sterkte der Supermagneten gemakkelijk gecompenseerd.
De test met de nieuwe generator toonde aan: een 500 watt-bouwschijnwerper kan probleemloos met de generator worden gevoed.
De reparatie met behulp van supermagneten was buitengewoon succesvol. Het toerental van de elektronisch geregelde viertaktmotor was lager dan in de oorspronkelijke toestand voordat de generator stukging. Het geluidsniveau ligt lager. Het lage toerental ligt nog binnen de grenzen, waarin de motor niet wordt 'gekweld', ondanks de nu kleinere vliegwielmassa en de grotere veldsterkte van de magneet-rotor. Mijn besluit, niet alle SuperMagneten te monteren, was blijkbaar juist!

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.
Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden gebruikt.