• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Hoe kan ik magneten op de juiste manier in het afval geven?

Kleine hoeveelheden afgedankte magneten kunt u met het gewone huisvuil weggooien. Grotere hoeveelheden brengt u naar het milieustation. Vraagt u voor het weggooien van de magneten ter aller zekerheid bij uw gemeente na, hoe dit is geregeld. U heeft bovendien de mogelijkheid bij supermagnete.de gekochte magneten naar ons terug te sturen.
Indien u iets voor het milieu wilt doen en ertoe wilt bijdragen, dat de in de magneten bevatte zeldzame aardes (neodymium, dysprosium) niet teloorgaan, kunt u ons de bij ons gekochte magneten naar ons terugsturen. Zendt u hiervoor de magneten in een voldoende gefrankeerd en afgeschermd pakket naar het volgende adres:
Webcraft GmbH
Magneetrecycling
Industriepark 206
78244 Gottmadingen
Duitsland

Retour programma voor magneten Magcycle

Wij gebruiken bij supermagnete de magneetboxen van het magneet-inzamelingsprogramma Magcycle van het Duitse bedrijf Rocklink GmbH. Daarin verzamelen wij magneetafval van teruggestuurde goederen en zenden de gevulde boxen terug naar Rocklink GmbH. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld, magneten met behulp van dit magneet-inzamelingsprogamma vakkundig te recyclen. Door geavanceerde recyclingsprocessen worden de zeldzame aardmetalen teruggewonnen en voor de productie van nieuwe permanente magneten hergebruikt.

Ferrofluid op de juiste manier ter afvalverwerking geven

Onze populaire ferrofluid kunt u als motorolie in de afvalverwerking geven. Kleine hoeveelheden, die u voor experimenten heeft gebruikt, kunt u met keukenpapier opzuigen en in het normale afval meegeven.

Meer interessante informatie over dit product vindt u op onze FAQ-pagina over ferrofluid.