• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Kan ik magneten per luchtpost versturen?

Om magneten correct te kunnen inschatten zijn nauwkeurige metingen nodig, die wij bij supermagnete niet voor u kunnen uitvoeren. Bij magneten gaat het in principe om gevaarlijke goederen, die alleen onder bepaalde omstandigheden per luchtpost mogen worden verstuurd. De Verenigde Naties classificeren magneten onder UN 2807, klasse 9.

In geval van twijfel raden wij u aan, van het verzenden per luchtpost af te zien.

Inhoudsopgave

Verpakkingsvoorschriften voor magneten van de IATA

Het verpakkungsvoorschrift 953 (voormalig 902) van de IATA (International Air Transport Association) declareert, dat een zending met magneten onder een van drie categoriëen valt:

1. Versturen per luchtpost uitgesloten (magneetveld te groot)

Indien het pakket met de magneten (inclusief eventuele magnetisch afschermende verpakking) op een afstand van 4,6 meter (in willekeurige richting) een magneetveld van meer dan 0,00525 Gauss (5,25 mG = 0,525 µT) veroorzaakt, is het transport van het pakket per luchtpost principieel uitgesloten.

2. Versturen probleemloos mogelijk (magneetveld zeer klein)

De tweede, strengere test vereist, dat op 2,1 meter afstand van het pakket een magneetveld van minder dan 0,002 Gauss (2 mG = 0,2 µT)) veroorzaakt wordt.
Indien het pakket aan deze test voldoet, geldt de inhoud vanuit transporttechnisch oogpunt als "niet gemagnetiseerd" en het pakket kan zonder verdere maatregelen worden getransporteerd. In dit geval wordt aanbevolen een zendingsverklaring bij te voegen, waarin bevestigd wordt, dat het pakket aan de strengere testeisen voldoet en dus als niet-magnetisch dient te worden beschouwd. Dit kan eventuele vertragingen door contrôles van overheidszijde verhinderen.

3. Verzending als gevaarlijke goederen gedeclareerd (alle andere gevallen)

Indien het pakket tussen beide categorieën valt, dat wil zeggen, de eerste test werd gehaald, maar de tweede, strengere test niet, dan moet het pakket als 'gevaarlijke goederen' worden gedeclareerd, hetgeen hogere transportkosten en extra werk tot gevolg heeft. Bovendien zijn er bepaalde vliegvelden, die in dit geval niet kunnen worden bediend.

Er moet dus naar worden gestreefd, dat de tweede, strengere test wordt gehaald en het pakket zonder speciale maatregelen per luchtpost kan worden verzonden. Het grote probleem van dit verpakkingsvoorschrift is, dat deze meting alleen met dure speciaalapparatuur kan worden uitgevoerd. De meeste magneetveld-meetapparatuur kunnen zo zwakke magneetvelden niet meer meten.
Voor een korrekte inschatting zijn nauwkeurige metingen nodig, die wij van supermagnete niet voor u kunnen uitvoeren. Wij raden u daarom aan in geval van twijfel van een verzending per luchtpost af te zien. In geval van transport, dat niet per luchtpost plaatsvindt (trein, vrachtwagen, schip etc.) gelden magneten overigens niet als gevaarlijke goederen.

Neodymium magneten

Neodymium magneten wekken een verstrekkend, sterk magneetveld op. De voorgeschreven tests moeten daarom bijzonder nauwkeurig worden uitgevoerd, om een in gevaar brengen en behoorlijke boetes door de luchtvaartautoriteiten te vermijden.

Ferriet magneten

Ferriet magneten wekken een duidelijk zwakker magneetveld dan neodymium magneten op. De voorgeschreven tests kunnen daardoor met minder moeite worden doorstaan.

Magneetfolie, magneetband, c-profielen

Magneetfolies, magneetbanden en magnetische C-profielen wekken een duidelijk zwakker magneetveld op als neodymium magneten. De voorgeschreven tests kunnen daardoor met minder moeite succesvol worden afgesloten.

Magneten verpakken om ze per luchtpostte versturen

Op de FAQ pagina „Kan ik magneten per post versturen?“ laten wij u verschillende mogelijkheden zien, hoe u magneten kunt verpakken. Deze verpakkingsmethodes zijn ook geschikt voor verzending per luchtpost – indien nodig kunt u deze methodes onderling combineren. Wij kunnen u niet garanderen, dat verzending per luchtpost met deze verpakkingsmethodes altijd mogelijk is.
Let u bovendien op het volgende: Zoals aan het begin van deze pagina vermeld, moeten voor de correcte inschatting voor de verzending per luchtpost precieze metingen worden gedaan. Deze metingen kunnen wij niet voor u voornemen.

Zijn magneten in de handbagage toegestaan?

Deze vraag kan niet in het algemeen worden beantwoord, aangezien de bepalingen al naar gelang airline verschillend zijn. Vliegtuigmaatschappijen zoals Swiss of Lufthansa leggen in hun bepalingen vast, dat sterk magnetische materialen en voorwerpen in de handbagege verboden zijn. Precieze specificaties betreffende de kracht der magneten ontbreken echter. Een legaal veilig antwoord kunnen wij u hier daarom niet geven. Informeert u zich voor uw vlucht bij de desbetreffende vliegtuigmaatschappij.