• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

FAQ - Vragen en antwoorden

Wat betekent maximaal energieproduct?

Het maximaal energieproduct is een maat voor de maximaal opgeslagen magnetische energie in een magneet. Het betreft het maximaal bereikbare product van de elektrische flux B en de veldsterkte H. De gebruikte eenheid is kJ/m³ (kilojoule per kubieke meter) of MGOe (Mega-Gauss-Oersted).
Simpel gezegd is het maximale energieproduct een indicator voor de sterkte van een magneet. Voor dezelfde toepassing kan men ofwel een kleine magneet met een hoger energieproduct ofwel een grote magneet met een lager energieproduct gebruiken.
Het maximaal energieproduct van onze supermagneten vindt u in deze tabel.