• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

Magneettoepassingen met het thema Afstoten

Gelijke magneetpolen stoten elkaar zeer sterk af. De hier voorgestelde projecten met neodymium magneten tonen verbluffende toepassingen van dit principe. Mehr over dit thema kunt u in de FAQ „Is de aantrekking tussen magneten even groot als de afstoting? vinden“.
15 Magneettoepassingen