• Meer dan 225 000 bestellingen/jaar
  • Meer dan 35 milj. magneten op voorraad

Model van zoutmoleculen

Moleculen, bijeengehouden door schijfmagneten
Auteur: Adrian Bauske, Bayreuth, Duitsland
Online sinds: 23.11.2016, Aantal bezoeken: 153584
Ik ben een leerling op het Graf-Münster-Gymnasium Bayreuth. Voor mijn werkstuk in het vak chemie, waarin ik als praktijkgedeelte een chemisch model heb gebouwd, had ik schijfmagneten in verschillende sterkten en maten nodig.
Mijn model werd voor lesdoeleinden vervaardigd. Het gaat om het verduidelijken van de elektronenovergang bij de zoutvorming voor leerlingen van groep acht resp. negen. Principe: Elektronen (verbeeld door styroporkogels) hechten magnetisch aan atoomrompen (plexiglaskogels, die de atoombestanddelen bevatten). Bij het aanraken van twee atomen wisselen de elektronen van atoom, vandaar ook de verschillend sterke magneten.
Keukenzout NaCl, voorkant
Keukenzout NaCl, voorkant
Keukenzout NaCl, achterkant
Keukenzout NaCl, achterkant
Aluminiumoxide Al2O3
Aluminiumoxide Al2O3
Aluminiumbromide AlBr3
Aluminiumbromide AlBr3